Mart 30, 2022 - Vemaker
Your address will show here +12 34 56 78

Teknolojinin İmkanlarını Kullanarak Dünyada Bir İlke Daha Vemaker ile İmza Atıldı!

Toplam 650 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda anlık katılım 276 kişi olarak kayda geçti. 8 farklı ülkeden katılımcıların olduğu etkinlikte toplam katılımcı sayısı 425 kişi olarak gerçekleşti.

Toplantı başlamadan önce, katılımcılardan kendilerine ait birer avatar oluşturmaları istendi. Bu avatar özellikleri; yüz şeklinden kıyafet detaylarına kadar kişinin kendi seçimiyle oluşturuldu. Bireyler partiye kendi tasarladıkları avatar görüntüleri ile katıldı.Sağlığın Geleceği, Geleceğin Dünyası ile Buluştu!
4 farklı ülkeden toplam 32 konuşmacının yer aldığı organizasyonda katılımcılar sunumları istedikleri dilden dinleme avantajı elde etti. İsteyenlerin söz hakkı alarak konuştuğu toplantıda kesintisiz ve akıcı bir bilgi akışı sağlandı.
2 gün süren toplantı ile katılımcılar, iş yaşamında yeni insanlarla iletişim kurma ve yeni portföylere ulaşma imkanına kavuştular.Katılımcılar ile konuşmacıların ortak paydaşlar üzerinde toplandığı etkinlik 6 farklı sponsor tarafından desteklendi.

Türkiye’de metaverse’de ilkleri hep beraber yaşıyoruz!
Metaverse dünyasında insana sunulan bu imkanlar, değişik etkinliklere dönüşerek devam edecek.

Teknolojinin ve Vemaker’ın takibinde kalın…

0